Bílý Tygr - hravost, radost, pohyb

Podmínky účasti na akcích pořádaných společnosti Bílý Tygr-hravost, radost, pohyb s.r.o

Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním přihlašovacího formuláře spolu s údaji v něm uvedenými souhlasím se zpracováním osobních údajů poskytnutých moji osobou a jejich zařazením po dobu neurčitou do databáze zájemců o akce, která je ve vlastnictví společnosti Bílý Tygr-hravost, radost, pohyb s.r.o., sídlo: Sokolovská 970/1, 743 01  Bílovec, IČ: 07752334, zapsané u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 77122.

Dále potvrzuji, že veškeré údaje mnou poskytnuté jsou pravdivé. Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (e-mail), a to s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze. Vlastník databáze prohlašuje, že poskytnuté údaje budou použity pouze pro marketingové účely.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21.12.2018