Bílý Tygr - hravost, radost, pohyb

Adventní kalendář 2020 – den 23.

Vítám Tě třiadvacátý den našeho Adventního kalendáře. Zítra je Štědrý den a přípravy vrcholí. Máš vše? Nechybí něco. Je zapotřebí něco dokoupit? Nechybí někdo?

Mám za to, že dnes už by bylo zapotřebí přejít do klidu a uvolnit se a začít přijímat ten klid a krásu nadcházejícího Štědrého dne a užít si jeho štědrost se vším všudy.

Najdi si klidné místo. Pohodlně se usaď. Klidně na židli, na zem na paty, do tureckého sedu. Hlavně pohodlně a záda se snaž mít pokud možno rovně.

Oči si nejlépe zavři, nebo je sklop pod 45 stupni k podlaze. Nemysli na okolí, soustřeď se je na sebe a na klid. Vnímej svůj dech. Nehodnoť jej, jen ho vnímej.

Uvědom si, kde se tvé nohy stýkají s podlahou. Jaký je to pocit. Uvědomuj si, na čem sedíš. Kde a jaký to vytváří tlak, na jaké části těla. Uvědom si, kde máš položené ruce. Jak jsou těžké.

Pokud se Ti objevují myšlenky na jiné věci, pokud náhle začneš něco řešit, uklidni svou mysl a vrať se zpět ke vnímání svého dechu. Myšlenek se Ti honí hlavou určitě spousty. Když si to uvědomíš, pokus se je opustit a vnímej tu jednoduchou věc, vnímej svůj dech.

V klidu uvolněně dýchej a uvědomuj si postupně jednotlivé části svého těla. Zaměř se na svou hlavu, jak vnímáš své uši, nos, oči, vlasy, rty. Postupně si takto uvědom své ruce, nohy, břicho. Věnuj se každé části svého těla. Čím podrobnější budeš, tím lépe. Pokud Ti začnou myšlenky odbíhat pryč, vrať se ke vnímání svého dechu a když se uklidníš pokračuj v mapování svého těla.

Máš zmapované celé tělo? Každou jeho část? Pokus se uvědomit si, kde ve svém těle cítíš radost. Kde se projeví, když jsi šťastný. A také jak se to projeví. Hřeje to?

Když se Ti podaří uvědomit si místo, kde se projevuje v Tvém těle radost, zkus si stejně uvědomit jak a kde cítíš zlobu, nenávist, vztek.

Nakonec se můžeš pokusit uvědomit si místo v, nebo na, těle kde cítíš smutek. A jak na tom místě působí.

Podařilo se Ti to. Strávil/a jsi tím aspoň 10 minut dnešního dne. Super. Věřím, že Tě to vrátilo alespoň na chvíli do klidu.

Přeji pěkný, klidný, předsváteční den